คุณครู.คอม
.

Online: 24 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: ข่าวการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มข.ขอเชิญสัมมนา
18-03-2015 เข้าชมแล้ว: 13507
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในการสร้างพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson  Study) เพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางสังคมศึกษา
ในการสร้างพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาต่อไป ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาครูสังคมแบบยั่งยืนสืบต่อไป

     กิจกรรมภายในงานพบกับ ผศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา
รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางสังคมศึกษาอีกมากมาย

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Seminar.SocED.KKU.2015
และ http://seminarsoc2558.simplesite.com หรือ โทร 061-6974-425
สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 หรือ สมัครหน้างานครับ (ค่าเข้าร่วมสัมมนาฯ 1000 บาท/ท่าน)

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม