คุณครู.คอม
.

Online: 37 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: บทความ
เซียงกง คืออะไร มาจากไหน
03-01-2013 เข้าชมแล้ว: 34852

บทความ:
คำว่า "เซียงกง" ในภาษาจีนนั้น "เซียง" คือ เทวดา และ "กง" คือ ปู่ ไม่ได้มีความหมายใด ๆ ที่สื่อไปทางอะไหล่เครื่องยนต์เลย แต่คำว่า "เซียงกง" ก็ยังคงเป็นชื่อเรียกธุรกิจการค้าและสินค้าของอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วต่อไปอีกนานเท่านาน เพราะเชียงกง เป็นแหล่งสถานที่กำเนิดของอะไหล่รถยนต์ใช้แล้ว ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย


เมื่อกล่าวถึงคำว่า "เชียงกง" ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็รู้ทันทีว่า เป็นสถานที่ขายชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องยนต์มือสองที่ถูกเรียกเพี้ยนมาจำคำว่า "เซียงกง" นั้น เป็นชื่อของศาลเจ้า "เซียงกงเกง" ที่ตั้งอยู่ต้นถนนทรงวาดติดกับถนนเจริญกรุง ของแขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งถูกสร้างมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากที่มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ ผู้คนทั่วไปจึงเรียกชุมชนละแวกนี้ว่า "เซียงกง"

บรรพบุรุษชาวจีนที่อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าเซียงกงเกงนี้ ได้เริ่มต้นการค้าขายอะไหล่และเครื่องยนต์เก่าจากคติการดำเนินชีวิตที่ยึดถือในความขยัน การประหยัด การสร้างสรรค์ และการใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างคุ้มต่า ดังนั้นเมื่อได้เห็นพวกซากรถเก่า ๆ ที่จอดทิ้งระเกะระกะอยู่ตามที่ต่าง ๆ จึงเกิดความเสียดาย และด้วยชาวจีนชอบการค้าขายเป็นทุนเดิมก็เลยมีการรับซื้อเศษเหล็กซากรถเหล่านั้น นำมาซ่อมแซมปรับปรุงหรือตัดแยกเป็นชิ้นส่วน แล้วนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่ต้องการในราคาที่ประหยัด สิ่งไหนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็นำมาดัดแปลงใช้ในงานอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การลากจูง อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ หรือไม่เช่นนั้นก็นำชิ้นส่วนมาหลอมเป็นเหล็กเพื่อนำมาสร้างเป็นสินค้าที่มีประโยชน์อื่น ๆ ต่อไปกลุ่มร้านค้าเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นจากการเห็นประโยชน์จากซากรถเหล่านั้น กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูในหมู่คนจีนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ธุรกิจเชียงกง็ยิ่งเติบโตมากขึ้นจากการประมูลขายพาหนะปลดประจำการต่าง ๆ ของทหารพันธมิตร และยังคงเติบโตมาเรื่อย ๆ จนหลังครามเวียดนามก็ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่และยานพาหนะเก่าต่าง ๆ อย่างมากมายเพราะราคาค่อนข้างถูกพอที่จะเอามาดัดแปลงมาใช้ทดแทนอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ในช่วงหลังสงครามเวียดนาม เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป จึงได้มีการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ อะไหล่รถยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเหล่านี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศหลาย ๆ ด้าน เช่นรถโดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก เป็นที่รู้จักกันดีรวมทั้งบรรดานตักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนเรียกได้ว่า เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวของประเทศเราไปแล้ว และในปัจจุบันก็มีการผลิตส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการใช้ชิ้นส่วนรถ และอะไหล่เก่ามาประกอบกันนั่นเอง

โดยการนำเครื่องยนต์เก่าจากต่างประเทศดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์เรือ จากเรือพายธรรมดาก็กลายเป็นเรือยนต์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลผลิตจากเรือกสวนไร่นาต่าง ๆ ที่เรียงรายอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำ ลำคลอง สู่ตลาดในเมืองได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อทำมาค้าขายมีความสะดวกมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกประการหนึ่งด้วย

มีการนำเครื่องยนต์เก่ามาดัดแปลง เป็นเครื่องดูดทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปั่นจั่นตอกเสาเข็ม และเครื่องปั่นไฟ เป็นต้น

การทำเหมืองแร่ และการประมงในทะเล  : ล้วนแต่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาดัดแปลงสร้างเป็นอุปกรณ์ทำเหมืองเกือบทั้งสิ้น รวมทั้งเรือประมงขนาดเล็กขนาดใหญ่


รถอีแต๋น รถเกี่ยวข้าว เครื่องปั่นกังหันลมในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ชาวสวน เช่น สวนส้ม ทางภาคเหนือ เหล่านี้ก็ได้ใช้ส่วนประกอบมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วทั้งสิ้น

ยานพาหนะรุ่นเก่าที่ยังมีใช้กันอยู่ในประเทศเรานั้น ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นอย่างมากอีกทั้งอุปกรณ์ทำความเย็นในรถรุ่นเก่าที่ใช้น้ำยาที่มีผลทำให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเช่นกัน แต่ชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ขายกันในเชียงกงนั้นเป็นรุ่นใหม่ มีผลทำให้เกิดมลภาวะต่าง ต่ำมาก แต่สามาถนำมาดัดแปลงใช้กับยานพาหนะรุ่นเก่า ๆ เหล่านั้นได้ ทำให้เรายังสามารถใช้ยานพาหนะรุ่นเดิมแต่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงเป็นอย่างมากมีการนำเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว นำเข้าเหล่านั้นมาเป็นอุปกรณ์การสอนให้กับนักเรียนอาชีวะและช่างกล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องพัฒนาการของเครื่องยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ต่าง  รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หาวิธีการประดิษฐ์สิ่งใหม่จากของเก่าเหล่านี้ขึ้นมาได้

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่เชียงกงนำเข้าอะไหล่และเครื่องยนต์ใช้แล้ว สามารถช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศได้หลายร้อยเท่า จากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่กล่าวมาในข้างต้น หากต้องใช้อุปกรณ์ของใหม่ทั้งหมด การพัฒนาต่างๆ จะเป็นไปได้ช้าลงเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นมาหลายร้อยเท่าตัวจากประโยชน์มากมายของ "อะไหล่เชียงกง" และราคาที่ถูกนั้นทำให้ธุรกิจนี้ขยายเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาและยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพของอะไหล่ญี่ปุ่นแท้ ที่ยังคงมีประสิทธิภาพการทำงานถึง 75-90%  เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเรา อีกทั้งมีผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้บริเวณศาลเจ้าเซียงกงเกงคับแคบลงไปถนัดตา จึงมีการขยายออกมาทางแขวงวังใหม่ (สวนหลวง) ซึ่งเป็นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีชื่อว่า "เชียงกงสวนหลวง" แต่เนื่องจากการจราจรที่คับคั่งและแออัด จึงมีการขยายออกมาตั้งในเขตชายเมืองรอบกรุงเทพฯ เช่น เชียงกงรังสิต เชียงกงพระราม 3 เชียงกงบางนา (บางนา-ตราด กม.12) ซึ่งเป็นเชียงกงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ อยู่บนพื้นที่รวม 84 ไร่ มีร้านค้าในโครงการกว่า 1,200 ยูนิต

การขยับขยายของเชียงกงนั้นคงจะต้องมีอีกต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้งตราบใดที่คนไทยเรายังมีคติการประหยัด การมีจินตนาการสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาดัดแปลงใช้อย่างคุ้มค่าปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพค้าเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้วในเชียงกง ก็คือลูก ๆ หลาน ๆ ของบรรพบุรุษที่ทำต่อ ๆ กันมา ถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่ 3 และคงจะมีรุ่นที่ 4 ที่ 5 ต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ประชาชนคนไทยยังนิยมใช้ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ

แสดงเจตนา
เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต


หมวด: บทความ
»การทำทาน
23-02-2018
»การพิจารณาเวทนาในเวทนาในชีวิตประจำวัน
23-02-2018
»เมื่อมีศีลดี
23-02-2018
»คำอวยพรส่งมาทางไลน์
23-02-2018
»สาระจากการบิณฑบาต และการใส่บาตร
06-04-2016
»เราเคยฟังแต่ไม่รู้จักชื่อ เพลงพม่าประเทศ
03-04-2016
»ตัดสินคดีโกงในสมัยโบราณ
31-03-2016
»ทำไมต้องเซลฟี้ (Selfie)
05-01-2015
»ยุคตัวกู ของกู
22-12-2014
»การลบ facebook ออกจากชีวิต
19-12-2014
»30 วิธีเจ๋ง แบบสบายๆ
21-10-2014
»ทำบุญด้วยถังเหลือง ไม่ใช่สังฆทาน
30-07-2014
»อันตราย! ใช้ ทิชชู ซับน้ำมันอาหาร เจอสารก่อมะเร็ง-โซดาไฟ
02-07-2014
»ม.ขอนแก่นทำได้ ก้าวแรกทำน้ำมันดิบจากใบอ้อย
14-06-2014
»เครื่องไฟฟ้าในบ้านกินไฟอย่างไรมาดูกัน
24-05-2014
»ฝนฟ้าคะนอง เล่นเน็ต โทรศัพท์ ระวังฟ้าผ่า
13-05-2014
»ชักนำต่างชาติเขาฮุบที่ทำกินชาวนา
25-03-2014
»สุดยอดข้อมูลประเทศไทยกับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
15-02-2014
»เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
08-02-2014
»โรคใหม่จากการสูบบุหรี่
18-02-2014
»อะไรเอ่ย ลองทายดูซิ ก่อนอ่าน นะครับ
23-01-2014
»polar vortex คืออะไร
23-01-2014
»นักวิจัยชี้สารสกัดจากผลไม้ในอาหารเสริมได้ประโยชน์จริง
21-01-2014
»กินผักผลไม้วันละครึ่งกิโล ลดมะเร็ง50%
19-01-2014
»วันครู ปี 2557
19-01-2014
»เพาะถั่วงอกในขวดน้ำดื่ม(เก่า)
19-01-2014
»ทำได้อย่างนี้หนุ่มตลอดกาล
19-01-2014
»มะเร็ง ที่มากับอาหารจากกล่องโฟม
13-12-2014
»อ่านแล้วจึงรู้ว่า ที่รู้มานั้นยังรู้ไม่หมดจริง...
13-12-2014
»ไลฟ์สไตล์มรณะ ทั้ง 14 ประการ
13-12-2014
»กินผลไม้ก่อนอาหารรักษามะเร็งได้
13-12-2014
»คนไป ชุมนุมไล่รัฐบาลทรราช ทำตามรัฐธรรมนูญ
13-12-2014
»โรคไมเกรน
13-12-2014
»วีดิโอสาระเพื่อบ้านเมือง มันส์มาก
13-12-2014
»รถยนต์ติดแก๊สควรตรวจสอบอะไรบ้าง
13-12-2014
»แบคไฟร์ในรถยนต์ติดแก๊ส
13-12-2014
»นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ ระวังโรค CVS
13-12-2014
»5 เคล็ดลับบอกลาโรคเบาหวาน
13-12-2014
»เรื่องถังเช่า (อีกที)
02-04-2016
»4 เป้าหมายช่วยให้เลิกสูบบุหรี่
13-12-2014
»ปวดศีรษะจากความเครียด จนถึงดึงเส้นผมเพื่อบรรเทาปวด
13-12-2014
»เก็บผลไม้ป่าต่างแดน บลูเบอร์รี่
13-12-2014
»กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆมาก โอกาสมีฝนตก ร้อยละ 90 และมีฝนตกหนักบางแห่ง
13-12-2014
»ดูกันชัด ๆ หวู๋ติ๊บถล่ม ไทยวันนี้ พรุ่งนี้ และมะรืนนี้
01-10-2013
»น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ ในปี 2556
28-09-2013
»เขื่อนแม่วงก์
29-09-2013
»สรรพคุณ พริกไทย
29-09-2013
»เกลือบ่อดินอันตราย
16-09-2013
»ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
14-09-2013
»ถังเช่า (เพียงอยากให้รู้)
14-09-2013
»ถั่วงอก เรื่องน่ารู้
07-09-2013
»ข้าวพันธุ์ลืมผัว
07-09-2013
»กดจุดหายปวด บำบัดอาการปวดผู้ทำงานนั่งนานๆ
05-09-2013
»บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน
05-09-2013
»ดีปลี ยาพื้นบ้านไทย ที่ควรรู้จัก
04-09-2013
»ดิจิตอลทีวี คืออะไร
27-08-2013
»วันเดียว เที่ยว 3 ประเทศ ข้ามโขงสะพานไทยลาวแห่งที่ 3 ที่นครพนม
23-08-2013
»แม่น้ำโขง
11-08-2013
»ถนอมแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน
10-08-2013
»แกรนด์ แคนยอน ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
30-07-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาการกินเจกับกินเนื้อ
17-07-2013
»วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
17-07-2013
»โน๊ตบุ๊ค สะดวกแต่เสี่ยงโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
04-07-2013
»มะตูมซาอุ
23-06-2013
»มะตูมซาอุ
23-06-2013
»ตกใจไหม ถ้าบอกว่า "น้ำตาลคือสารเสพติด"
24-02-2013
»ตำนานพระอินทร์ (พระอินทร์ในสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์)
05-02-2015
»เรื่องจิต หรือ ใจ
19-01-2013
»วันครู
14-01-2013
»เซียงกง คืออะไร มาจากไหน
03-01-2013
»ทำบุญตักบาตรพระ อาจได้บาป เพราะอะไร เชิญทางนี้
03-01-2013
»ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่
03-01-2013
»กระดูกพรุนศัตรูผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้หญิงเสี่ยงมากที่สุด
03-01-2013
»การฉีดวัคซีนโรคคอตีบ
03-01-2013
»การสร้างบุญบารมี
03-01-2013
»ธรณีสูบ ตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบัน
03-01-2013
»ที่มาของการสวดภาณยักษ์
03-01-2013
»วันมาฆะบูชา
03-01-2013
»ประเมินตนเองบ้าง
03-01-2013
»ตำนานเทวเกษียรสมุทร มีคนอ้างว่าเป็นที่มาของเหล้า
03-01-2013
»แพทย์เตือนดื่มสนุกทุกข์ถนัด
03-01-2013
»สุดยอดอาหารเพื่อ "สุขภาพสมอง"
03-01-2013
»การใช้และบำรุงรักษาแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค
03-01-2013
»เนื่องจากคำทำนายของเด็กชายปลาบู่
03-01-2013
»มณีกัณฐชาดก ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ
03-01-2013
»เทคโนโลยียานพาหนะในยุคน้ำท่วม
03-01-2013
»จากบั้งไฟพญานาค ถึง พญานาค
03-01-2013
»เนื่องจากซองกฐิน
03-01-2013
»ปัญหาเรื่องไวรัส หน้าจอฟ้า ไอค่อนหายหมด
03-01-2013
»คลิปยูเอฟโอ ล่าสุดมีผู้อ้างว่าถ่ายได้
03-01-2013
»การกระตุ้นสมอง ทำให้เกิดความจำดี
02-04-2016
»เตือน พวงมาลัยดอกมะลิ ริมทางอันตรายสารพิษอื้อ!
03-01-2013
»พบสารไล่ยุงในต้นตีนเป็ด
03-01-2013
»ความเป็นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝน
03-01-2013
»มักกะลีผล
03-01-2013
»ยอดภูเขาทอง วัดสระเกษ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
10-01-2014
»แผนที่ธรรม
11-01-2013
»เทศนาจากหลวงปู่โต พรหมรังสี
03-01-2013
»วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10-01-2013
»เกร็ดความรู้ในการรักษาศีล
03-01-2013
»5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ในเดือนกรกฎคม 2554
03-01-2013
»แมงมุม ที่มีพิษทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวสี่ชั่วโมง
03-01-2013
»ชาเขียวต้านโรค
03-01-2013
»แว่นกันแดดตอน ฝนตก มองเห็นชัด 90%
03-01-2013
»การนอนกลางวันช่วยลดความเครียด จึงลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
03-01-2013
»อารมณ์ดี แต่สมองไม่ค่อยจำ
03-01-2013
»จิตรกรกับเทพธิดา
03-01-2013
»โอกาสหรือวิกฤติที่ไทยยังไม่มี 3G
03-01-2013
»สำรวจพบ8อาชีพ มีเงินเดือนเกินแสน นักบินรายได้สูงสุด
03-01-2013
»ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรง
03-01-2013
»ชลอความเสื่อมของร่างกายทำอย่างไร ยีน มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
03-01-2013
»เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแผ่นดินไหว
03-01-2013
»เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ควรทำอย่างไร
03-01-2013
»ตำนานพระพุทธรูปปางนาคปรก
02-04-2016
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม