พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1088 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0611 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิภาคที่สำคัญของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและว ประมวล มาศขาว [17 ต.ค. 2553] 416 0
0610 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม อุบล คงสุวรรณ. [14 ต.ค. 2553] 327 0
0609 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโครงงาน กลุ่ม กอท.เรื่องการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ชั้น ม.4 งามพิศ ศรีเฉลา [14 ต.ค. 2553] 382 0
0608 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิภาคที่สำคัญของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและว นายประมวล มาศขาว [14 ต.ค. 2553] 351 0
0607 รายงานการใช้ชุดหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ นายสรวิศ ทัศนะวรพจน์ [14 ต.ค. 2553] 563 0
0606 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการเขียน โดยใช้กิจกรรมการปั้นจากวัสดุธรรมชาติ นางลำพึง คงเจริญเขตร [11 ต.ค. 2553] 416 0
0605 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน โดยใช้กิจกรรมการปั้นจากวัสดุธรรมชาติ นางลำพึง คงเจริญเขตร [11 ต.ค. 2553] 313 0
0604 รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จุไลรัตน์ แสนคำวงษ์ [10 ต.ค. 2553] 357 0
0603 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกโดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กทอ. เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น นางงามพิศ ศรีเฉลา [9 ต.ค. 2553] 460 1 [14 ต.ค. 2553]
0602 รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศิริลักษณ์ เชื้อมั่ง [9 ต.ค. 2553] 452 0
0601 รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จุไลรัตน์ แสนคำวงษ์ [9 ต.ค. 2553] 458 0
0600 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กทอ. เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น นางงามพิศ ศรีเฉลา [7 ต.ค. 2553] 410 0
0599 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง “Travel Aroud UdonThani ” รัชชุดา รัศมีธรรม [6 ต.ค. 2553] 308 0
0598 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ;วิทยาศาสตร์ป.4 นายอมรศักดิ์ บัวโฮม [5 ต.ค. 2553] 602 1 [-]
0597 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง “Travel Aroud UdonThani ” รัชชุดา รัศมีธรรม [4 ต.ค. 2553] 407 0
0596 บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นางบุษกร พิมพา [2 ต.ค. 2553] 577 0
0595 รายงานผลการใช้สื่อภาพและคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อใช้ นางธนิตา ดีมี [1 ต.ค. 2553] 306 0
0594 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที นางสมถวิล จูด้วง [30 ก.ย. 2553] 452 0
0593 แบบฝึกทักษะความรู้ทางหลักภาษา เรื่องคำในภาษาไทย นางสาวรัตนาภรณ์ ซึมเมฆ [29 ก.ย. 2553] 357 0
0592 รายงานผลการใช้สื่อภาพและคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อใช้พัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา สำห นางธนิตา ดีมี [29 ก.ย. 2553] 419 0
0591 รายงานผลการวิจัย การพัฒนาวิชาชีพครู เรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ นางปริชญา หนูพรหม [28 ก.ย. 2553] 623 1 [-]
0590 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ นางอุบล เมืองแวง [27 ก.ย. 2553] 407 0
0589 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประกอบอาหารจากกล้วย นางนุศรา ลุนราช [27 ก.ย. 2553] 440 0
0588 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านบ่อ โดยใช้นวัตกรรม นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อ [25 ก.ย. 2553] 331 0
0587 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องตัวเรา นางกาญจนา วงษ์หาบุศย์ [23 ก.ย. 2553] 442 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/44 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304