พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1051 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0194 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานกลุ่มการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางบัวทอง สำนักงาน นายประกิต วิทยสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2552] 600 0
0193 นวัตกรรมเกมและเพลงวิทยาศาสตร์ ไข่มุก ภาคภูมิ [5 พ.ย. 2552] 453 0
0192 การพัฒนานวัตกรรมเกมและเพลงวิทยาศาสตร์ ไข่มุก ภาคภูมิ [5 พ.ย. 2552] 461 0
0191 รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมเกมและเพลงวิทยาศาสตร์ ไข่มุก ภาคภูมิ [5 พ.ย. 2552] 410 0
0190 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ นางอำไพ ปริญญา [3 พ.ย. 2552] 580 0
0188 การศึกษาประสิทธิภาพและผลการใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายทองคำ บุครอบ [1 พ.ย. 2552] 601 0
0184 การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ [21 ต.ค. 2552] 1864 0
0182 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล นางจำนงค์ วัฒนพงษ์ [16 ต.ค. 2552] 775 0
0181 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ครูนงลักษณ์ รามัญวงศ์ [14 ต.ค. 2552] 1189 0
0180 รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ์ [14 ต.ค. 2552] 688 0
0179 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วงชั้น สำหรับครูโรงเรียนบ้านกองวะ อุทิศพร ยอดปวน [13 ต.ค. 2552] 429 0
0178 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสำนักขัน ชวนิตย์ นาคะสรรค์ [8 ต.ค. 2552] 607 0
0174 ขอประชาสัมพันธ์ นุ+++[6 ต.ค. 2552] 611 0
0172 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ครอบครัวดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศิริพรรณ พรหมราษฎร์ [4 ต.ค. 2552] 739 0
0171 เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา ง32204 ช่างทาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ [3 ต.ค. 2552] 582 0
0169 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของประเทศไทย ชั้นม.6 โดยใช้CAI นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์ [2 ต.ค. 2552] 566 0
0168 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณ์ของประเทศไทย ชั้นม. 6 โดยใช้CAI นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์ โรง [2 ต.ค. 2552] 599 0
0164 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยใช้นิทานแผ่นเดียว สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1 นางวราภรณ์ แก้วแพร่ โรงเรียนบ้านหลู้ [29 ก.ย. 2552] 859 0
0163 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุดคนึง ไชยทองพันธ์ [29 ก.ย. 2552] 466 0
0162 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุดคนึง ไชยทองพันธ์ [29 ก.ย. 2552] 449 0
0161 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องระบบของร่างกายของมนุษย์ นางจันทร์จิฬา ศิริกุล [29 ก.ย. 2552] 723 0
0160 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด บังอร ใต้ชัยภูมิ ตำแหน่งครู คศ.2 [29 ก.ย. 2552] 628 0
0159 รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน นางสุดารักษ์ เจริญสุข [29 ก.ย. 2552] 550 0
0158 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องระบบของร่างกายของมนุษย์ นางจันทร์ ศิริกุล [29 ก.ย. 2552] 598 0
0155 การสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเสริมสร้างลักษณะนิสัย เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย นางสาววิลัดดา วงษ์ศิลป์ [29 ก.ย. 2552] 810 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/43 [หน้าถัดไป = 31]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304