พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1074 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0233 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ นายอดิศักดิ์ ชาลี [30 ธ.ค. 2552] 505 0
0232 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา ชุดเด็กน้อยสร้างเสริมสุขภาพดีในชีวิตประจำวัน คมคาย ศรีสว่างสุข [29 ธ.ค. 2552] 985 0
0228 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านนา นายธีรพงค์ คงแก้ว [24 ธ.ค. 2552] 439 0
0227 รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการเขียนภาพระบายสี สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.5 นางพนาวรรณ แย้มประยูร [24 ธ.ค. 2552] 649 0
0225 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง [23 ธ.ค. 2552] 551 0
0222 ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง การตีลูกแบบหน้ามือด้วยการจับไม้แบบจับมือ ครูจำเริญ สุดาจันทร์ [22 ธ.ค. 2552] 601 0
0221 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สมชาย จิวสืบพงษ์ [17 ธ.ค. 2552] 560 0
0220 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายชูชาตื ทับทิมทอง [16 ธ.ค. 2552] 519 0
0218 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นายสมชาย จิวสืบพงษ์ [6 ธ.ค. 2552] 521 0
0217 บทเรียนสำเร็จรูป เศรษฐศาสนตร์ ม.2 นายกฤตภาส อภิอินขุนทด [3 ธ.ค. 2552] 527 0
0213 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักขณา จันทร์โต [29 พ.ย. 2552] 1015 0
0210 การประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม นายสราวุธ พรมเทพ [24 พ.ย. 2552] 445 0
0209 การประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม นายสราวุธ พรมเทพ [24 พ.ย. 2552] 676 0
0208 รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ด่วน รัศมี [24 พ.ย. 2552] 461 0
0207 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กชั้ นางนวลฉวี อำพัน [20 พ.ย. 2552] 677 0
0205 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กชั้ นางนวลฉวี อำพัน [20 พ.ย. 2552] 596 0
0203 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนงนิตย์ หงษ์แก้ว [19 พ.ย. 2552] 504 0
0202 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนงนิตย์ หงษ์แก้ว [19 พ.ย. 2552] 812 0
0201 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีนิทานคณิตศาสตร์เป็นสื่อ สำหรับนักเรีย นางมยุรีย์ จันท้าว [18 พ.ย. 2552] 474 0
0200 แบบปฏิบัติจริงที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือ นางเนาวรัตน์ รักษ์มณี [17 พ.ย. 2552] 469 0
0199 รายงานการสร้างและการใช้ชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.2 นางกรรณิการ์ สุรธรรมจรรยา [17 พ.ย. 2552] 604 0
0198 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นายภานุวิชญ์ จันท้าว [16 พ.ย. 2552] 680 0
0197 แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนที่ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จิราพร ประสันศาสตร์ [16 พ.ย. 2552] 550 0
0194 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานกลุ่มการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางบัวทอง สำนักงาน นายประกิต วิทยสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2552] 643 0
0193 นวัตกรรมเกมและเพลงวิทยาศาสตร์ ไข่มุก ภาคภูมิ [5 พ.ย. 2552] 497 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/43 [หน้าถัดไป = 31]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304