สินเชื่อธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารประชาชน

รายได้/เดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย/ปี
1.0% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด
50,000-200,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
นานถึง 8 ปี

สินเชื่อธนาคารประชาชน ปิดหนี้นอกระบบ ลดภาระค่าใช้จ่าย ที่ธนาคารออมสิน 

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ละวันไม่สม่ำเสมอ บางครั้งเมื่อเงินสดขาดมือ อาจจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาจุดนี้ จึงได้มีการพัฒนาสินเชื่อธนาคารประชาชน ผ่านธนาคารออมสินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนนำไปปิดหนี้นอกระบบ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสินมีจุดเด่นที่แตกต่าง และน่าสนใจอย่างไร เหมาะกับใครที่จะใช้บริการเงินกู้นี้ โดยเฉพาะในปี 2023 หรือ 2566 ที่หลายคนบอมช้ำสร้างภาระหนี้ในช่วงโควิด – 19 ระบาดไว้ สินเชื่อธนาคารประชาชนอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาการเงินแก่คุณได้ โดยก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อ ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่ได้รับ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ระยะเวลาการผ่อนชำระกี่ปี และที่ขาดไม่ได้ซึ่งควรศึกษาเพื่อพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนก็คือ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการอนุมัตินั้นเอง 

สินเชื่อธนาคารประชาชน จุดเด่นที่น่าสนใจ เหมาะกับใครที่ควรกู้ 

ปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ต้องเผชิญกับดอกเบี้ยและการทวงหนี้สุดโหด หากทุกคนเลือกได้คนอยากหลีกหนีโครงการธนาคารประชาชนจึงได้เข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้มีรายได้น้อย ประสบปัญหาหนี้สินจนไม่สามารถมีเงินออม เงินเก็บ  โดยสินเชื่อธนาคารประชาชนจะมอบวงเงินกู้ สนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการชำระหนี้สินต่าง ๆ สินเชื่อประชาชนออมสินมีข้อยกเว้นในการนำไปใช้ปิดหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร ซึ่งสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับช่วยให้ประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับสินเชื่อผิดกฎหมาย ได้มีทางเลือกอย่างสินเชื่อธนาคารประชาชนมาช่วยผยุงให้สามารถรอดพ้นจากปัญหาหนี้รุมเร้า จนไม่มีเงินพอใช้จ่าย

สินเชื่อธนาคารประชาชน เช็ครายละเอียดสินเชื่อ เพื่อความเข้าใจ ก่อนใช้บริการ 

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยวงเงินให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินจะกู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อสัญญา มีระยะเวลาในการชำระหนี้สินเชื่อธนาคารประชาชนเวลาไม่เกิน 5 ปี และอีกประเภท เป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของผู้สมัคร ในการชำระคืนสินเชื่อธนาคารประชาชนมีลักษณะทั้งเงินกู้ระยะสั้น ทบทวนเป็นรายปี และเงินกู้ระยะยาว 3 ปี 5 ปี 8 ปี 

สินเชื่อธนาคารประชาชน เรียนรู้เงื่อนไข คุณสมบัติ ประเมินตนเอง 

สำหรับท่านใดที่จะสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มาเริ่มต้นเตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเองกันก่อน โดยการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อธนาคารประชาชนออมสิน โดยจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ขอสินเชื่อต้องมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สถานที่ติดต่อได้ โดยรายละเอียดต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สินเชื่อธนาคารออมสิน ผู้ท่านใดที่จะสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนสามารถขอรับใบสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่าน หรือหากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารประชาชนสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาได้ที่ คอลเซนเตอร์ 1115 

ประเภทสินเชื่อทางการเงินอื่นๆ

รายได้/เดือน
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย/ปี
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
รายได้/เดือน
5,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย/ปี
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
นานถึง 12 เดือน